Secretariaat

Algemeen secretariaat

Postbus 77
7570 AB  Oldenzaal
E-mail: bestuur@laactwente.nl

Bankrekening:
Rabo Oost Twente
IBAN-rekeningnummer NL65RABO0156831589 t.n.v. LAAC Twente

Ledenadministratie

Herbert Schröder
E-mail: info@laactwente.nl

Wedstrijdsecretariaat

Jan Olsman
Telefoon: 0546 - 860971
E-mail: wedstrijden@laactwente.nl
IBAN-bankrekening NL65RABO0156831589 t.n.v. LAAC Twente, onder vermelding van naam en wedstrijd.