Aanmelden en afmelden

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich door middel van dit aanmeldingsformulier aanmelden als lid van LAAC Twente.

Alvorens lid te worden is het natuurlijk mogelijk om een paar keer mee te trainen om te kijken of LAAC Twente iets voor jou is.

Het lidmaatschap is bindend voor het lopende jaar (1 jan t/m 31 dec) en wordt zonder opzegging VOOR 1 december automatisch verlengd.  

Kijk hier voor meer informatie over de contributie.

Afmelden

Opzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie.