Puntenestafette

Ontstaan tijdens het lustrumjaar in 2004 is de Puntenestafette uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend, succesvol en drukbezocht evenement! De Puntenestafette wordt georganiseerd door de activiteitencommissie.

De opzet

Drie LAAC-leden vormen samen een team. De teamleden lopen, na elkaar, elk 5 kilometer op het Hulsbeek (drie ruime rondjes rond een deel van de Hulsbeek-zwemvijver). De bijzonderheid is dat er wordt gelopen zonder tijdwaarneming. Op basis van de van tevoren opgegeven tijden van de individuele teamleden kom je tot de totale geschatte eindtijd van het team. Het team dat het dichtst bij die tijd zit heeft gewonnen. Niet de snelsten winnen dus, maar diegenen die zich het beste kunnen beheersen! Dit alles wordt omlijst door een gezond (en ook minder gezond) hapje en drankje. Je kunt je als team opgeven maar ook individueel. In dat geval wordt je door de organisatie bij een team ingedeeld.

Wanneer?

Dinsdag 26 juni 2018
De start is om 19:00 uur op het Hulsbeek op het grasveldje achter het Buitenhuys (toegang via de parkeerplaats bij de wielerbaan, dicht bij bruggetje en de speeltuin). De reguliere dinsdagavondtraining op het Hulsbeek komt deze dag te vervallen.

Inschrijven

Bij voorkeur aanmelden door middel van voorinschrijving, via een e-mail naar ellie.bijen@gmail.com onder vermelding van je naam/namen en de geschatte tijd(en) die je wilt lopen. Als je je individueel opgeeft, dan deelt de organisatie je in in een team.
Voorinschrijving is mogelijk t/m maandag 25 juni. Mocht je mee willen doen, maar aanwezig zijn om 19:00 uur is een probleem, geef dit dan aan bij de aanmelding. De organisatie kan je dan als tweede of derde lid van een team indelen. Op de dag zelf kan men zich tot 18:45 uur nog aanmelden. Deelname is voorbehouden aan LAAC-leden.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per persoon, te voldoen ter plekke.