Contributie 2018

Contributie per kalenderjaar:

Wedstrijdleden: € 93,80
Recreatieleden: € 71,95
Jeugdleden: € 48,10


Voor het lidmaatschap en de contributie gelden de volgende bepalingen:

  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Er geldt een korting van € 7,00 per lidmaatschapsjaar voor elk volgend lid uit een gezin of samenwoningsvorm. De korting geldt alleen indien er door alle betrokkenen voor een volledig jaar contributie is/wordt betaald.
  • Verhogingen van de Atletiekunie worden automatisch doorgevoerd.
  • Betaling van de contributie gaat via automatische incasso.
  • De jaarcontributie wordt medio november afgeschreven voor het volgende jaar.
  • Opzegging lidmaatschap schriftelijk of per e-mail voor 1 december. Indien voor 1 december geen schriftelijke (of per e-mail) opzegging is ontvangen, is men de volledige contributie over het komende jaar verschuldigd.

Voor vragen omtrent lidmaatschap en contributie kun je contact opnemen met de ledenadministratie.